indygo*

dentysta inaczej

In Kolor w gabinecie, Projekt gabinetu, Publikacje, Wnętrze gabinetu on 4 Marzec 2014 at 8:08

Gabinet Dentim clinic otrzymał nominację do nagrody TOP DESIGN 2011 Kliniki Stomatologiczne przyznawanej przez miesięcznik Dobre Wnętrze i firmę Dental Depot Wasio i objętej patronatem przez Naczelną Izbę Lekarską. Konkurs ma na celu zmianę wizerunku współczesnej polskiej stomatologii i implantologii oraz prezentację najnowocześniejszych gabinetów stomatologicznych. Zaprojektowane przez Marka Słabonia z pracowni Stodoła Projektowa wnętrza przychodni Dentim clinic w Katowicach zrywają z bezosobowym, zimnym stereotypem kliniki stomatologicznej.

Na 225 metrach kwadratowych Marek Słaboń przy pomocy artystki Anny Manny Maciągowskiej stworzył wnętrze będące połączeniem ekologii, sztuki i przestrzeni. Czytaj dalej…

co to jest podmiot leczniczy?

In Projekt gabinetu on 4 Marzec 2014 at 7:45

Ustawa o działalności leczniczej dokonała szeregu modyfikacji stanu prawnego dotyczącego spraw ustrojowych uczestników rynku usług medycznych. Jednym z obszarów objętych zmianami są przepisy regulujące działalność dotychczasowych indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich. Ustawa o działalności leczniczej zmienia nazwy podmiotów tego typu, wprowadza modyfikacje w części dotyczącej miejsca wykonywania świadczeń, zmienia nadzór nad praktykami zawodowymi.

0115

Definicje podmiotu leczniczego w myśl tej ustawy to:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 106, poz. 622) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatoriumambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czytaj dalej…

projektowanie eko!

In Projekt gabinetu, Publikacje on 20 Luty 2014 at 10:00

zasada 1:  rozwiązania wynikają z miejsca

“Projektowanie ekologiczne zaczyna się od gruntownej wiedzy na temat konkretnego miejsca, z tego względu działa ono bezpośrednio, w niewielkiej skali i jest wrażliwe na lokalne środowisko i lokalną społeczność. Jeśli jesteśmy wrażliwi na niuanse miejsca, potrafimy je zamieszkać/używać, nie niszcząc go.

zasada 2:  rachunek ekologiczny ma decydujące znaczenie dla projektowania

Należy prześledzić wpływ, jaki na środowisko mają obiekty istniejące i jaki będą miały obiekty proponowane.Informacja ta powinna stać się podstawą dla określenia najbardziej optymalnych pod względem ekologicznym rozwiązań projektowych.

zasada 3:  projektowanie w zgodzie z naturą

czytaj dalej…

Follow

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

%d bloggers like this: